Climate champion Greta Thunberg to set sail for Americas on zero-carbon trip